Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Heave-Ho! Stonehenge Experiment May Show How Monument Was Built

In a recent experiment, students investigated how the Neolithic people of Britain might have constructed Stonehenge, including how they transported the massive stones over great distances.

via Live Science http://ift.tt/1YwgChM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου