Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

In Shellfish, Cancer Can Be Contagious

Scientists found the cells of a leukemia-like cancer in shellfish mostly came from other individuals, even other species, suggesting transmissible cancer is more common than thought.

via Live Science http://ift.tt/28Q51cJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου