Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Mars Rover Panorama Shows Sweeping 'Marathon Valley' (Photo)

The newly released photo — a composite of many images Opportunity captured in April and May — depicts Marathon Valley, a feature that cuts across the western rim of the 14-mile-wide (22 kilometers) Endeavour Crater.

via Live Science http://ift.tt/21rnwUm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου