Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

'Net Gun' To Capture Satellites? - Tested On Drones | Video

Cleaning up space junk is a high priority for space agencies who have to operate at orbits that can come dangerously to it. The company SKA Polska won an ESA contract to design a prototype gun to be tested on parabolic flights.

via Live Science http://ift.tt/28L8cS8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου