Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Rainbow-Colored Shooting Stars May Fly Overhead Someday

Someday, stargazers may see pink, green and violet shooting stars streak across the night sky, thanks to a startup company that wants to launch tiny, human-made meteors, according to news sources.

via Live Science http://ift.tt/28OBUCf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου