Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Tree Frog Embryos are Speedy Escape Artists | Video

When threatened by predators, tree frog embryos deploy a secret weapon to make a swift escape. By releasing a concentrated jet of enzymes from their snouts, they create an opening in their egg and drop into the water to safety.

via Live Science http://ift.tt/1OrGuJk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου