Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

1,700-Year-Old Dead Sea Scroll 'Virtually Unwrapped,' Revealing Text

The En-Gedi scroll, a text that includes part of the Book of Leviticus in the Hebrew Bible that was ravaged by fire about 1,400 years ago, is now readable, thanks to a complex digital analysis called "virtual unwrapping."

via Live Science http://ift.tt/2d4NTS0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου