Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

230 Million-Year-Old Reptile's Domed-Skull Detailed In New Animation

The features of the Triopticus primus skull are shown. The reptile lived in the Triassic period but has a similar dome-shaped skull as the pachycephalosaur, which lived 100 million years later.

via Live Science http://ift.tt/2d1a9ax

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου