Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

2nd Tool-Using Crow Species Found

The critically endangered Hawaiian crow can use sticks to deftly fish for food that is out of reach, according to a new study. The discovery means there are now two known tool-using species of crows.

via Live Science http://ift.tt/2cIeS5M

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου