Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

A Look at Holiday Weight Gain in 3 Countries

Holiday weight gain isn't unique to the United States: A new analysis finds that people in Germany and Japan also pack on pounds during festive seasons.

via Live Science http://ift.tt/2d9Syyh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου