Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

A Sixth Sense? It's in Your Genes

Taste, smell, vision, hearing, touch and… awareness of one's body in space? Yes, humans have at least six senses, and a new study suggests that the last one, also called proprioception, may have a genetic basis.

via Live Science http://ift.tt/2cUIZVY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου