Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Amazon River Stingrays May Chew Up Prey Like Mammals | Video

Scientists once thought just mammals chewed up their meals. Now they've found stingrays from the Amazon River also may chew up their insect prey. (video looped)

via Live Science http://ift.tt/2cIBWhX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου