Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Are All Owls Actually Night Owls?

Owls are so famous for their nighttime escapades, that the phrase "night owl" developed to describe people who stay up late. But the saying is actually a bit misleading because some owls are active daytime hunters, experts told Live Science.

via Live Science http://ift.tt/2cpMjYN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου