Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Are Bats Really Blind?

Bats hunt in the dark using echolocation, meaning they use echoes of self-produced sounds bouncing off objects to help them navigate. But that doesn't mean that bats can't see.

via Live Science http://ift.tt/2cgsX96

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου