Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

At-Home Tanning Bed Users More Likely to Be Addicted

About one in 13 people who tan indoors use their own tanning beds in the home, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2cmEP5k

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου