Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Bobblehead Bats: Head Waggles Help Catch Prey

A puppy expecting a treat might cock its head to the side in anticipation. It turns out that bats make similar motions, and for very good reason.

via Live Science http://ift.tt/2cLQhxm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου