Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Chickenpox Virus Spreads Through School Bus

A small outbreak of the chickenpox was traced back to a single school bus in Michigan, and highlights the importance the chickenpox vaccine, according to a new report.

via Live Science http://ift.tt/2cHg34N

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου