Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Cosmic 'Echoes' Reveal Stars Devoured by Black Holes

Supermassive black holes have an incredibly strong gravitational pull that swallows anything that gets too close, including stars. When this happens, the black hole spits out a bright flare of energy that "echoes" through space.

via Live Science http://ift.tt/2d2ySAd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου