Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Daylight Saving Time 2016: A Guide to the When, Why, What and How

Here's everything you've ever wanted to know about Daylight Saving Time (often misspelled as "savings"), including times, dates, its history and more.

via Live Science http://ift.tt/2cL89qW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου