Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Does Salt Make Water Boil Faster?

As an old wives' tale goes, adding salt to a pot of water on the stove will make it boil faster.

via Live Science http://ift.tt/2dk4UUX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου