Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Earth Wobbles May Have Driven Ancient Humans Out of Africa

Ancient human migrations out of Africa may have been driven by wobbles in Earth's orbit and tilt that led to dramatic swings in climate, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2cR9o7l

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου