Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

En-Gedi Scroll Virtually Unwrapped | Video

The scroll carries the writing of the Hebrew Bible's Book of Leviticus. Researchers were able to successfully unravel the 1700-year-old dead sea scroll using a digital analysis called "virtual unwrapping."

via Live Science http://ift.tt/2cRmzFo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου