Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Entangled Particles Reveal Even Spookier Action Than Thought

Spooky action at a distance exists even if particles could theoretically travel faster than light, new research shows.

via Live Science http://ift.tt/2coQwvt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου