Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Facts About the Common Opossum

The opossum is the only marsupial that is native to North America.

via Live Science http://ift.tt/2cBKNAt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου