Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Facts About Lizards

There are more than 4,600 species of lizard, ranging in size from the giant Komodo dragon to the tiny dwarf gecko.

via Live Science http://ift.tt/2cuPv3k

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου