Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Fat Flora? Gut Bacteria Differ in Obese Kids

Obese kids have a different population of gut bacteria compared to lean kids, and this may cause them to accumulate fat.

via Live Science http://ift.tt/2cHsMpu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου