Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Giant Green Space Blob Mystery Solved

A giant blob of gas and dust far off in the universe mysteriously glows bright green, and astronomers have finally figured out why.

via Live Science http://ift.tt/2cRM9bn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου