Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Good Dog! Love Beats Treats for Canines

Does Fido love you because you feed him, or because you share a special bond? New findings hold clues.

via Live Science http://ift.tt/2cFimDJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου