Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Gumby Bots! New Bendable Structures Could Make Origami Machines

A team has created a new 4D printing process that makes soft, bendable polymers that respond to heat, which could be used in origami robots or drug-delivery devices.

via Live Science http://ift.tt/2caZCLM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου