Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Here's Why Drinkers Should Hit the Gym

If alcohol is a part of your weekly routine, you should make sure to find time to hit the gym: A new study from the United Kingdom suggests that regular exercise can help balance out the harmful effects of alcohol.

via Live Science http://ift.tt/2ceqOuj

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου