Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

High Tides Raise Odds of Powerful Earthquakes

The results of this new study could lead to better earthquake forecasting.

via Live Science http://ift.tt/2cjEjv0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου