Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Hubble Telescope Spies Strange 'Born-Again' Star After Epic Burn

A star's mysterious evolution recently came to light using the Hubble Space Telescope, which spotted the star cooling after a rapid temperature increase in the past.

via Live Science http://ift.tt/2cwMpNT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου