Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Looting? $283 Million Flow of Artifacts to US Revealed

Artifacts exported to the United States from Turkey — a country that shares a lengthy border with war-torn Syria and Iraq — soared in the last few years, a Live Science investigation has revealed.

via Live Science http://ift.tt/2ddsG7W

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου