Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Marsquakes Could Potentially Support Red Planet Life

Sean McMahon, a geomicrobiologist at Yale University, and his colleagues wanted to see if Marsquakes could generate enough hydrogen to support any microbes that might live on the Red Planet. The answer, his team found, is apparently "yes".

via Live Science http://ift.tt/2cZpuZk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου