Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Midnight Sun to Keep IceHotel Open Year Round

A new version of the iconic IceHotel will use solar-powered refrigeration to keep frozen walls from melting.

via Live Science http://ift.tt/2cPlfSc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου