Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Milky Way's 'Blowout Bash' May Explain Galaxy's Missing Mass

At the center of the Milky Way, there is a dormant supermassive black hole — but new research shows the galactic core has not always been in a quiet slumber. Six million years ago, the black hole transitioned into hibernation following a quasar explosion.

via Live Science http://ift.tt/2bY8Uf7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου