Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Oldest Indigo-Dyed Fabric Ever Is Discovered in Peru

People in Peru were using indigo dye more than 6,000 years ago.

via Live Science http://ift.tt/2cb2cUr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου