Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Oxytocin Hormone May Boost Spirituality

The "love hormone" oxytocin may increase people's feelings of spirituality, a new study suggest.

via Live Science http://ift.tt/2dbT3fz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου