Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Rock City: Sandstone Concretions in Kansas

A park in central Kansas features giant spherical formations — a unique concentration of sandstone concretions.

via Live Science http://ift.tt/2cJFGme

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου