Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

'Smart Textile' Turns Body Movements Into Power Source

A fabric designed to power wearable devices by harvesting energy from both sunlight and body movements can be produced on a standard industrial weaving machine, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/2cKl366

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου