Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

SpaceX Rocket Explosion Aftermath Captured On KSC Launch Pad Video

A Falcon 9 rocket exploded on the launch pad at the Cape Canaveral Air Force Station in Florida on Sept. 1st, 2016. Kennedy Space Center cameras captured the smoke billowing from the pad post explosion.

via Live Science http://ift.tt/2c4QutD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου