Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Stunning Before and After Space Pics Reveal Massive Ice Avalanche

A massive ice avalanche captured in images from space could have been caused by climate change, say researchers who are stymied by why a glacier tongue would shear off like it did.

via Live Science http://ift.tt/2cpijhr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου