Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Tiny 'Vampires' Put the Bite on Amoeba Prey 740 Million Years Ago

Single-celled "vampires" left punctures in fossil shells that are more than 740 million years old.

via Live Science http://ift.tt/2cl6NUk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου