Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

U-2 Spy Plane Crash: Why 'Cold War' Aircraft Are Still Relevant Today

The U-2 plane has a long and storied history that stretches back to the late 1950s, but how is the reconnaissance aircraft used today?

via Live Science http://ift.tt/2dgTZzs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου