Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Watch Live @ 11:15 a.m. ET: A Whale of a Cleaning

Once a year, the nearly-life-sized blue whale model that hangs serenely in the American Museum of Natural History gets a cleaning.

via Live Science http://ift.tt/1kOaiwB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου