Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Watch Live @ 5:40 p.m. ET: 2016 Ig Nobel Prize Ceremony

The Ig Nobel Prize Ceremony is tonight, and it promises to be one of the zaniest celebrations of science.

via Live Science http://ift.tt/1kOaiwB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου