Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Weird Red Spot on Pluto Moon Explained

Pluto may be sharing its atmosphere with its largest moon, Charon, creating the visually striking red spot at the satellite's north pole.

via Live Science http://ift.tt/2cy9zRs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου