Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

100 Silver Pieces Found in Roman-Era 'Hoard' in Scotland

More than 170 years ago, Scottish day laborers clearing a field with dynamite discovered three beautifully crafted silver artifacts: a hand pin, a chain and a bangle. Now, researchers have found 100 more pieces of ancient silver in that very same field.

via Live Science http://ift.tt/24MWVlt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου