Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Photos: Bombay Night Frogs Get Busy

These images reveal the Bombay night frogs have seven mating positions, with one that was just discovered in which the male is loosely draped over the female.

via Live Science http://ift.tt/1tu1je6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου