Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Ancient Greek Naval Base Held Hundreds of Warships

Underwater archaeologists spent more than a decade excavating remnants of "ship sheds" that protected ancient Greek warships.

via Live Science http://ift.tt/28K8TIe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου